Pokiaľ sa rozhodneme pre rekonštrukciu, alebo zhotovenie novej podlahy alebo prístupovej cesty, je výhodné použiť jeden zo širokej škály poterov, či už betónový alebo anhydritový, prípadne nivelačný. Pre daný druh poteru sa môžeme rozhodnúť podľa rôznych kritérií. Je na každom zákazníkovi, pre ktorý druh materiálu poteru sa rozhodne, a ktorý postup pripojenia poteru na podklad si zvolí ako najvhodnejší pre svoju stavbu a finančné prostriedky. V prípade, že povrch pracovn& ; ;eac ute;ho podkladu je znečistený alebo z iného dôvodu nie je možné, aby sa vytvorila súdržná vrstva poteru, zvolíme oddelené potery. Medzi týmto poterom a spodnou pevnou vrstvou je separačná podložka, tvorená napríklad pieskom, fóliou, alebo térovým papierom, pričom jej hrúbka by mala byť aspoň 4 mm. Pokiaľ sa rozhodneme pre vytvorenie zvukovej alebo tepelnej izolácie, použijeme plávajúce potery. Tento druh poteru je potom presnejšie pripravený podľa materiálu a kvality izolácie. Minimálna výška poteru by mala byť 30 mm.

Čítať viac